(+ 48) 22 122 19 92    info@comtrust.pl

Integracja

Comtrust rekomenduje integrację systemów biznesowych i teleinformatycznych  (contact center, CRM/ERP, PBX). Realizuje integracje różnych, niezależnych dostawców, które finalnie tworzą stabilną infrastrukturę i dostarczają narzędzi do jak najlepszej organizacji pracy, bazując na koncepcji „360° customer view”.

Integracja ze środowiskiem SAP

Systemy SAP CRM, SAP Cloud for Customer, SAP ERP i SAP Contact Center są natywnie zintegrowane. Oferują unikalną funkcjonalność i kompatybilność, niemożliwą do osiągnięcia przy systemach różnych producentów. Dzięki homogenicznemu środowisku SAP organizacje otrzymują potężne, zaawansowane narzędzia, a koszt wdrożenia i utrzymania systemów jest znacznie niższy w porównaniu to kosztów utrzymania systemów wielu dostawców.

Przykładowe integracje

Integracje

  • Analiza potrzeb

    Zebranie wymagań dotyczących zakresu integracji

  • Opracowanie planu

    Określenie zakresu i opracowanie harmonogramu integracji

  • Wdrożenie

    Określenie zakresu i opracowanie harmonogramu integracji

Chcesz poznać szczegółową ofertę? Zapraszamy do kontaktu!

ul. Powstańców Śląskich 42 lok 12
01-381 Warszawa
(+ 48) 22 122 19 92
info@comtrust.pl
MENU
Menu