(+ 48) 22 122 19 92    info@comtrust.pl

Konektory

Comtrust stworzył konektory CTI do systemów biznesowych (CRM/ERP) różnych producentów min. SAP, Salesforce, Microsoft, Pivotal, Assecco. Konektory dostosowane są do różnych technologii i sposobów integracji (stacja robocza/serwer). Integrowane są systemy i terminale. Nie ma uniwersalnego konektora, dlatego na życzenie klientów przygotowywane są dedykowane konektory.

Internet Multimedia Server

Konektory Comtrust sprawnie i niezawodnie integrują telekomunikację z biznesem. Korzyści:

obniżenie kosztów obsługi – automatyzacja pracy (identyfikacja dzwoniącego, otwieranie karty klienta, zapisywanie danych i nagrań), więcej spraw zamykanych przy pierwszym kontakcie, wzrost produktywności agentów
lepsza obsługa klienta – rozmowa oparta o dane z poprzednich kontaktów i transakcji, skrócenie czasu obsługi, odpowiednie do wskaźników przekierowanie połączeń, jak np. po obszarze geograficznym czy priorytecie dzwoniącego
360 customer view – wszystkie dane z kontaktów automatycznie zapisywane są w CRM/ERM, zatem systemy te faktycznie dostarczają wartościowych informacji – wiedza jest kompletna, zapisana w czasie rzeczywistym oraz bez błędów
integracja – jest procesem prostym z gwarancją stabilności przy upgradach, często wymagana jest jedynie konfiguracja systemów.

Konektory dostosowane są do wdrożeń on-premise oraz chmury, integrują różne systemy i terminale

Przykładowe integracje CTI wdrożone przez Comtrust

ul. Powstańców Śląskich 42 lok 12
01-381 Warszawa
(+ 48) 22 122 19 92
info@comtrust.pl
MENU
Menu