google-site-verification=y0tGH9EQ2De6ZfKoM09J1eDIdkrWndgdO3iEQtzgHeQ

SAP Conversational AI zintegrowany z Alexą Amazona

paź 4, 2019 | Informacje prasowe

Comtrust zintegrował SAP Conversational AI z asystentem głosowym Amazona – Alexą. Większość chatbotów, takich jak SAP Conversational AI ma charakter tekstowy. Można się z nimi komunikować wysyłając wiadomości, ale nie rozmawiać. Teraz dzięki integracji Comtrustu możliwe są oba rodzaje komunikacji.

Alexa jest bardzo popularnym asystentem głosowym na całym świecie. Ludzie lubią rozmawiać z Alexą, zwłaszcza kiedy są w domu. Teraz mogą zlecać Alexie różne zadania, które zostaną zrealizowane dzięki integracji z SAP Conversational AI.

Jak to działa? Gdy rozmawiasz z Alexą i zlecisz jej zadanie to trafi ono do bota SAP Convarsational AI. SAP chatbot to sztuczna inteligencja więc obsługuje rozmowę i reaguje tak, jak został nauczony. Przekazuje Alexie komunikaty, zgodnie z inteligencją i procesami.

Ta prosta integracja może zostać wykorzystana w obsłudze klienta, np. w firmach finansowych. Klienci mogą nie tylko rozmawiać z chatbotem za pomocą Alexy, ale poprosić o sprawdzenie stanu konta bankowego, ostatnich płatności i przelewów czy zlecić wykonanie przelewu. Jeśli SAP chatbot potrzebuje pomocy, ponieważ zadanie jest nietypowe i wykracza poza jego kompetencje, wtedy może przekierować konwersację do żywej osoby. W jaki sposób? Jeśli agenci obsługi klienta pracują na SAP Service Cloud w integracji z SAP Contact Center i SAP Conversational AI, otrzymują taką rozmowę jak każdy inny kontakt.

Dowiedz się, jak klienci korzystają z naszych produktów, usług i technologii SAP. Zapraszamy do kontaktu!

14 + 8 =

ul. Powstańców Śląskich 42/12, 01-381 Warszawa

Produkty

SAP Customer Experience

SAP Field Service Management

SAP Conversational AI

SAP Intelligent Robotic Process Automation

Sinch Contact Pro

Infrastruktura VoIP

1trust Service

Usługi

Wdrożenia

Zarządzanie projektami

Integracje i pomoc techniczna

O nas

O firmie

Partnerzy i technologie

Aktualności