(+ 48) 22 122 19 92    info@comtrust.pl

Systemy dedykowane

Dopasowanie do potrzeb firmy

Comtrust dostarcza autorskie aplikacje, które tworzone są według wymagań klienta w przypadku, gdy standardowe rozwiązania nie pokrywają wszystkich potrzeb organizacji, bądź wymagają skomplikowanych modyfikacji. Dostosowany system IT wpisujący się w charakter klienta i specyficzne procesy, znacząco usprawnia działanie firmy, nie generując dodatkowego obciążenia.

Integracja systemów w homogenicznym środowisku

Jedną z głównych specjalności Comtrust w tworzeniu dedykowanych rozwiązań jest integrowanie kilku systemów i wielu źródeł danych w jeden centralnie zarządzany system. Odpowiednia prezentacja danych na jednym ekranie wraz z dostosowanymi procesami i procedurami, są szczególnie istotne w obsłudze klienta. Pracownicy obsługi, serwisu czy call center rozwiązują zgłaszane sprawy bazując na danych z różnych systemów biznesowych –  księgowych, magazynowych, sklepów internetowych, logistyki czy CRM. Często, po zakończeniu kontaktu z klientem, muszą uzupełniać dane w kilku systemach. Comtrust przygotowuje dedykowane aplikacje i systemy, tak aby obieg danych był sprawny, procedury i workflow dopasowane do procesu obsługi klienta, a dane nie musiały być ręcznie powielane.

Dedykowane aplikacje Comtrust:

  • integracja z innymi systemami
  • usprawnienie procesów biznesowych
  • niższe koszty
  • wzrost jakości świadczonych usług
  • jednorodna architektura
  • stabilność całego środowiska

Interaction Center

Interaction Center  jest najbardziej popularnym wśród klientów systemem dedykowanym. System przygotowany przez Comtrust umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami, poprzez min. gromadzenie w karcie klienta informacji o wszystkich połączeniach telefonicznych i innych kontaktach, klasyfikowanie ich do celów statystycznych i raportowych, procedury akceptacyjne i workflow. Otwarta architektura umożliwia szybką rozbudowę sytemu o nowe funkcjonalności, niezbędne do sprawnego zarządzania procesami obsługi klientów

Chcesz poznać szczegółową ofertę? Zapraszamy do kontaktu!

ul. Powstańców Śląskich 42 lok 12
01-381 Warszawa
(+ 48) 22 122 19 92
info@comtrust.pl
MENU
Menu