(+ 48) 22 122 19 92    info@comtrust.pl

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Wykwalifikowany Kierownik Projektu zostaje oddelegowany do przeprowadzenia wdrożenia. Odpowiada za przygotowanie projektu, poprowadzenie skutecznego wdrożenia i odpowiednie dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych. Zespół realizuje wdrożenie w bliskiej współpracy z klientem, główne obszary prac to:

 • Analiza wymagań

 • Projektowanie systemu

 • Testowanie i zatwierdzanie systemu

 • przegląd i wartościowanie wymagań biznesowych odnośnie projektu
 • pomoc w zrozumieniu funkcjonalności systemów oraz metody dostosowywania jej do wymagań
 • przedstawienie planu, harmonogramu i sposóbu wdrożenia
 • połączenie potrzeb informatycznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych
 • propozycje optymalizacji kosztów i ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi poprawkami czy przyszłymi modyfikacjami systemu.
 • wyspecyfikowanie szczegółowych definicji technicznych i zasad wdrażania systemu wraz z projektowaniem platformy systemowej, technicznym przeglądem platformy, konfiguracją terminali i infrastruktury sieci
 • przygotowanie planu projektu – wyznacza ostateczne cele i zakres projektu, kolejne fazy, organizację, plan pracy, procesy kontrolne i sposoby komunikacji
 • określenie kryteriów uznania zakończenia projektu i procedury przekazania systemu.
 • Przeprowadzenie testów według szczegółowego planu potwierdza, że system został wdrożony według zasad i działa zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • W tej ostatniej fazie implementacji systemu zostaje podpisany dokument zatwierdzający dostarczenie i zainstalowanie systemu.
ul. Powstańców Śląskich 42 lok 12
01-381 Warszawa
(+ 48) 22 122 19 92
info@comtrust.pl