google-site-verification=y0tGH9EQ2De6ZfKoM09J1eDIdkrWndgdO3iEQtzgHeQ

Infrastruktura VoIP
Voicebot

Comtrust dostarcza niezbędne wyposażenie sprzętowe VoIP renomowanych, światowych producentów, takich jak: AudioCodes, Polycom, Plantronics, Jabra. Urządzenia są instalowane i konfigurowane przez konsultantów Comtrust tak, aby w sposób optymalny współpracowały z infrastrukturą sieciową klienta oraz łączami telekomunikacyjnymi (ISDN lub SIP).

Wdrożenie technologii VoIP

Podczas implementacji przeprowadzane są testy wydajnościowe całej infrastruktury, które mają na celu sprawdzenie działania wszystkich jej elementów, przy pełnym obciążeniu systemu. Infrastruktura sprzętowa może być dostarczona i skonfigurowana w architekturze wysokiej dostępności (klastry sprzętowe i software’owe).

VoiceAI Connect

AudioCodes VoiceAI Connect rozszerza funkcjonalność tekstowych chatboów o komunikację głosową, łącząc się z dowolnym kanałem telefonicznym, aby umożliwić klientom naturalną rozmowę z chatbotami oraz zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia.

AudioCodes VoiceAI Connect umożliwia integrację dowolnych usług kognitywnych (przetwarzanie tekstu na mowę i mowy na tekst) i botów ze wszystkimi kanałami głosowymi i telefonicznymi. Bazuje na zaawansowanej technologii SBC (Session Border Controller), zapewniającej najlepszą jakość głosu, bezpieczeństwa, wysoką dostępność i skalowalność.

Voicebot wykorzystuje sztuczną inteligencję

Zastosowanie VoiceAI Connect

Dzięki VoiceAI Connect przedsiębiorstwa wdrażają sztuczną inteligencję „mówiącą ludzkim głosem”, w trzech obszarach:

Intelligent Virtual Agent

Inteligentny voicebot realizuje proste i powtarzalne zadania, a w razie potrzeby przekierowuje kontakt wraz ze wszystkimi szczegółami do pracownika.

Virtual Agent Assists

Słucha rozmów między klientami i agentami, analizuje interakcje głosowe i reaguje, dając agentom i ich przełożonym wskazówki w czasie rzeczywistym.

Conversational IVR

Konwersacyjny IVR oparty o sztuczną inteligencję wykorzystuje rozumienie języka naturalnego (NLU), aby zastąpić tradycyjne menu IVR i hierarchiczne menu oparte na DTMF.

Dowiedz się, jak klienci korzystają z naszych produktów, usług i technologii SAP. Zapraszamy do kontaktu!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6 + 1 =

ul. Powstańców Śląskich 42/12, 01-381 Warszawa

Produkty

SAP Customer Experience

SAP Field Service Management

SAP Conversational AI

SAP Intelligent Robotic Process Automation

Sinch Contact Pro

Infrastruktura VoIP

1trust Service

Usługi

Wdrożenia

Zarządzanie projektami

Integracje i pomoc techniczna

O nas

O firmie

Partnerzy i technologie

Aktualności

Polityka prywatności