google-site-verification=y0tGH9EQ2De6ZfKoM09J1eDIdkrWndgdO3iEQtzgHeQ

Nasze usługi

Nasz zespół to certyfikowani i doświadczeni konsultanci. Wdrażamy i integrujemy systemy IT oraz świadczymy usługi wsparcia. Potwierdzeniem najwyższych standardów naszych usług IT jest certyfikat Partner Centre of Expertise (PCoE). SAP przyznaje go tym partnerom VAR (Value Added Reseller), którzy świadczą usługi opieki technicznej zgodnie z najwyższymi standardami SAP.

Wdrożenia

Przy uruchamianiu systemu pod uwagę brane są wszystkie możliwe aspekty i warianty procesu wdrożenia, tak aby zapewnić klientom oczekiwane rezultaty. Otrzymują oni wszechstronną pomoc i wsparcie grup ekspertów, zapewniające szybki i efektywny postęp prac wdrożeniowych.

Dokładna analiza, planowanie, “studium wykonalności”, aby zoptymalizować zwrot inwestycji (ROI) nim jeszcze zostanie dokonana.

Profesjonalne zarządzanie projektem, zapewniające skuteczne wdrożenie i dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych.

Szkolenia użytkowników, administratorów.

Szkolenia/doradztwo organizacyjne włączając komunikację wewnętrzną przy wdrożeniach IT

Projekty realizowane są według standardów korporacji, których Comtrust jest partnerem, wsparte uznanymi na świecie metodami, jak np. Agile.

Zarządzanie projektem

Wykwalifikowany Kierownik Projektu zostaje oddelegowany do przeprowadzenia wdrożenia. Odpowiada za przygotowanie projektu, poprowadzenie skutecznego wdrożenia i odpowiednie dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych. Zespół realizuje wdrożenie w bliskiej współpracy z klientem, główne obszary prac to:

ANALIZA WYMAGAŃ

w

przegląd i wartościowanie wymagań biznesowych odnośnie projektu

w

pomoc w zrozumieniu funkcjonalności systemów oraz metody dostosowywania jej do wymagań

w

przedstawienie planu, harmonogramu i sposóbu wdrożenia

w

połączenie potrzeb informatycznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych

w

propozycje optymalizacji kosztów i ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi poprawkami czy przyszłymi modyfikacjami systemu.

PROJEKTOWANIE SYSTEMU

l

wyspecyfikowanie szczegółowych definicji technicznych i zasad wdrażania systemu wraz z projektowaniem platformy systemowej, technicznym przeglądem platformy, konfiguracją terminali i infrastruktury sieci

l

przygotowanie planu projektu – wyznacza ostateczne cele i zakres projektu, kolejne fazy, organizację, plan pracy, procesy kontrolne i sposoby komunikacji

l

określenie kryteriów uznania zakończenia projektu i procedury przekazania systemu.

TESTOWANIE I ZATWIERDZANIE SYSTEMU

Z

Przeprowadzenie testów według szczegółowego planu potwierdza, że system został wdrożony według zasad i działa zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Z

W tej ostatniej fazie implementacji systemu zostaje podpisany dokument zatwierdzający dostarczenie i zainstalowanie systemu.

Integracja

Comtrust integruje systemy biznesowe i teleinformatyczne (contact center, CRM/ERP, PBX) różnych, niezależnych dostawców. Zintegrowane systemy finalnie tworzą stabilną infrastrukturę i dostarczają narzędzi do jak najlepszej organizacji pracy, bazując na koncepcji „360° customer view”.

Przykładowe integracje

SAP Cloud for Customer i SAP C4/Hana

SAP Contact Center

Sytel Predictive Dialer

Jacada Visual IVR

SAP CRM

SAP ERP, SAP ISU

Asseco Def3000 – Główny System Bankowy

Siebel CRM

Collab WorkForce Management

Pivotal CRM

Visiona Cart Management System

INSIS – Insurance Policy Management System

Ivona Text To Speech

Cisco, AudioCodes, Patton, Innovaphone

Acatel PBX, Simens PBX, Asterisk PBX

Comarch ERP XL

Przykład gotowej integracji różnych rozwiązań chmurowych CRM, Contact Center i chat/voice bota

Wsparcie techniczne

Serwis techniczny Comtrust ma za zadanie wspieranie partnerów i klientów w ich codziennej działalności biznesowej. Certyfikowani konsultanci rozwiązują problemy techniczne i stanowią pierwszą linię wsparcia dla wdrażanych systemów.

Poziomy wsparcia technicznego

Podstawowy – dostęp w godzinach roboczych

Rozszerzony – dostęp w określonych godzinach w weekendy i po godzinach pracy

Pełny – dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Możesz nam zaufać!

Obsługa zgłoszeń – Klienci rejestrują zgłoszenia poprzez dedykowany Ticketing System

Infolinia 24/7/365Klienci o każdej porze mogą skorzystać z pomocy w razie wystąpienia problemów.

Pierwsza linia wsparcia  – ponad 90% zgłoszeń rozwiązuje zespół Comtrust. W razie błędów systemowych to my procesujemy zmiany i poprawki u dostawcy oprogramowania.

Pracowaliśmy dla:

Dowiedz się, jak klienci korzystają z naszych produktów, usług i technologii SAP. Zapraszamy do kontaktu!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

15 + 7 =

ul. Powstańców Śląskich 42/12, 01-381 Warszawa

Produkty

SAP Customer Experience

SAP Field Service Management

SAP Conversational AI

SAP Intelligent Robotic Process Automation

Sinch Contact Pro

Infrastruktura VoIP

1trust Service

Usługi

Wdrożenia

Zarządzanie projektami

Integracje i pomoc techniczna

O nas

O firmie

Partnerzy i technologie

Aktualności

Polityka prywatności